ID bài viết : 00052811 / Sửa lần cuối : 27/05/2014

Một bóng tròn xuất hiện ở trung tâm của bức ảnh.

    Một bóng tròn hay bóng chủ thể có thể xuất hiện ở trung tâm của bức ảnh nếu có một nguồn ánh sáng mạnh khi chụp bằng cách sử dụng zoom quang học. Điều này do sự phản chiếu của ánh sáng trong ống kính và phụ thuộc vào khoảng cách giữa nguồn sáng và máy ảnh.

    Để ngăn ngừa hiện tượng này, thay đổi vị trí chụp của bạn hay di chuyển gần hơn tới đối tượng chụp và di chuyển zoom quay lại góc rộng.