ID bài viết : 00052658 / Sửa lần cuối : 27/05/2014

Khi nào máy ảnh có thể kết nối với điện thoại thông minh bằng chức năng NFC?

    Kích hoạt chức năng NFC™ của điện thoại smartphone, máy ảnh có thể được kết nối tại bất kỳ thời điểm nào. Chức năng NFC của máy ảnh luôn luôn sẵn sàng để kết nối.

    LƯU Ý: Mở khóa màn hình của điện thoại smartphone trước khi chạm máy ảnh với điện thoại smartphone.