ID bài viết : 00052706 / Sửa lần cuối : 05/12/2017

Có thể kết nối camera với thiết bị máy tính bảng qua kết nối Wi-Fi được không?

    Camera có thể kết nối không dây với thiết bị máy tính bảng bằng kết nối Wi-Fi nếu thiết bị chạy một trong các hệ điều hành sau:

    • HĐH Android: phiên bản 2.3 trở lên (cần có phiên bản 4.0 trở lên để sử dụng các chức năng một chạm (NFC))
    • iOS: phiên bản 4.3 trở lên (thiết bị kỹ thuật số di động iPad của Apple)

    QUAN TRỌNG: Cần phải cài đặt ứng dụng PlayMemories Mobile trên thiết bị máy tính bảng.