ID bài viết : 00052698 / Sửa lần cuối : 29/03/2019

Phim và hình ảnh bị lộn ngược khi phát lại.

    Đảm bảo rằng máy ảnh không gắn ngược với điện thoại smartphone. Ổ cắm chân máy trên máy ảnh nên được ở phía dưới để các hình ảnh được chụp theo đúng hướng.

     Tripod Socket