ID bài viết : 00052564 / Sửa lần cuối : 22/02/2018

Tôi có thể sử dụng NFC để kết nối với ứng dụng Mobile Wallet trên điện thoại smartphone?

    Ứng dụng Mobile Wallet™ là một ứng dụng có trên một vài điện thoại smartphone được hoạt động với Near Field Communication (NFC™). Tuy nhiên, chức năng NFC của máy ảnh không được hỗ trợ để sử dụng với ứng dụng Mobile Wallet.