ID bài viết : 00052564 / Sửa lần cuối : 22/02/2018

Tôi có thể sử dụng NFC để kết nối với ứng dụng Mobile Wallet trên điện thoại smartphone?

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Ứng dụng Mobile Wallet™ là một ứng dụng có trên một vài điện thoại smartphone được hoạt động với Near Field Communication (NFC™). Tuy nhiên, chức năng NFC của máy ảnh không được hỗ trợ để sử dụng với ứng dụng Mobile Wallet.