ID bài viết : 00052738 / Sửa lần cuối : 02/07/2020

Tôi có thể nhúng thông tin vị trí trên hình ảnh không?

    Không thể nhúng thông tin vị trí trên các hình ảnh được lưu vào thẻ nhớ lắp trong máy ảnh. Bạn có thể nhúng thông tin vị trí trên các hình ảnh được truyền đến điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng bằng cách sử dụng dịch vụ thông tin vị trí của điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng.

    LƯU Ý: Cần có phần mềm PlayMemories Mobile Phiên bản 5.0 (trở lên) hoặc (ứng dụng kế thừa của PlayMemories Mobile) Imaging Edge Mobile Phiên bản 7.1 (trở lên)