ID bài viết : 00140722 / Sửa lần cuối : 30/03/2021

Góc nhìn thay đổi nhanh khi chụp ảnh tĩnh trong khi chức năng Auto Focus (AF) đang được điều chỉnh.

Góc nhìn thay đổi nhanh khi chụp ảnh tĩnh trong khi chức năng Auto Focus (AF) đang được điều chỉnh.

    Khi tiêu cự ống kính di chuyển qua lại nhanh để điều chỉnh nét và tùy vào ống kính bạn đang sử dụng, góc nhìn trông có vẻ bị thay đổi. Mặc dù sự thay đổi này đáng kể khi máy ảnh được thiết lập sang chế độ Tự động lấy nét liên tục (Continuous Auto Focus) (AF-C) hoặc Thể thao (Sports) trong Tùy chọn Cảnh (Scene Selection), điều này không ảnh hưởng đến hình ảnh chụp.