ID bài viết : 00197758 / Sửa lần cuối : 25/04/2018

Nếu khôi phục cài đặt máy ảnh bằng cách chọn Initialize (Khởi tạo) thì ứng dụng Tích hợp điều khiển từ xa thông minh có bị xóa không?

    Không giống như ứng dụng đã tải xuống từ trang web PlayMemories Camera Apps, ứng dụng Tích hợp điều khiển từ xa thông minh được cài sẵn trong bộ nhớ máy ảnh và sẽ không bị xóa nếu khôi phục cài đặt máy ảnh bằng cách chọn tùy chọn Initialize (Khởi tạo) trong cài đặt Setup (Thiết lập).