ID bài viết : 00052730 / Sửa lần cuối : 27/05/2014

Làm thế nào để gửi hình ảnh thông qua wireless tới một điện thoại smartphone.

    QUAN TRỌNG: Ứng dụng PlayMemories Mobile™ phải được cài đặt trên điện thoại smartphone của bạn. Vào Google Play™ store hay App Store™ trên điện thoại smartphone của bạn để tải và cài đặt ứng dụng.

    Quy trình khác nhau tùy theo hệ điều hành điện thoại smartphone của bạn. Chọn hệ điều hành của điện thoại của bạn dưới đây để được hướng dẫn từng bước.