ID bài viết : 00066753 / Sửa lần cuối : 21/10/2020

Biểu tượng trên màn hình LCD trông giống như chữ N hoặc nhìn ngang giống chữ Z là gì?

    Biểu tượng đó có nghĩa là máy ảnh đã sẵn sàng để sử dụng công nghệ Near Field Communication (NFC™) . Sử dụng công nghệ NFC máy ảnh không dây có thể truyền hình ảnh đến một điện thoại thông minh đã được tích hợp công nghệ NFC.

    NFC Icon