ID bài viết : 00066753 / Sửa lần cuối : 29/03/2019

Biểu tượng trên màn hình LCD trông giống như chữ N hoặc nhìn ngang giống chữ Z là gì?

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Biểu tượng đó có nghĩa là máy ảnh đã sẵn sàng để sử dụng công nghệ Near Field Communication (NFC™) . Sử dụng công nghệ NFC máy ảnh không dây có thể truyền hình ảnh đến một điện thoại thông minh đã được tích hợp công nghệ NFC.

NFC Icon