ID bài viết : 00184416 / Sửa lần cuối : 25/05/2021

Không nhận dạng được máy ảnh ở chế độ PlayMemories Home và không thể hoàn tất cài đặt ban đầu.

  Bài viết này đề cập tới các mẫu máy tương thích với PlayMemories Home hoặc PMB (Picture Motion Browser). Để biết chi tiết, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng và tài liệu khác dành cho thiết bị của bạn.

  Cập nhật lên phiên bản mới nhất của PlayMemories Home.

  Với PlayMemories Home phiên bản 3.0 trở lên, bạn có thể khởi động PlayMemories Home mà không cần phải kết nối máy ảnh.
  Tải về và cài đặt phiên bản mới nhất của PlayMemories Home.

  https://www.sony.net/pm

  LƯU Ý: Bạn không cần phải gỡ cài đặt phiên bản PlayMemories Home hiện đã cài đặt.

  Để biết chi tiết về cách tải về và cài đặt PlayMemories Home, hãy tham khảo phần Hỏi & Đáp có liên quan sau đây.
  Cách cài đặt phần mềm PlayMemories Home.

  Ngay cả khi máy ảnh không được nhận dạng sau khi cài phiên bản mới nhất của PlayMemories Home, hãy tham khảo phần Hỏi & Đáp có liên quan sau đây.
  Lỗi: Connect a device or media to the computer. (Kết nối thiết bị hoặc thẻ nhớ với máy tính.) hiển thị trên màn hình nhập và máy ảnh không được nhận dạng khi thử nhập hình ảnh bằng PlayMemories Home.