ID bài viết : 00064905 / Sửa lần cuối : 10/09/2018

Làm thế nào để kích hoạt chế độ hình ảnh BRAVIA 4K trong PlayMemories Studio.

Làm thế nào để kích hoạt chế độ hình ảnh BRAVIA 4K trong PlayMemories Studio .

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Thực hiện các bước dưới đây để kích hoạt chế độ BRAVIA 4K Photo trong ứng dụng PlayMemories Studio ™.

QUAN TRỌNG: Trước khi bắt đầu quá trình này, việc cài đặt PlayMemories Studio là cần thiết và cần phải được cập nhật phiên bản mới nhất.

  1. Tại menu PlayStation 3, chọn Settings.
  2. Chọn Display settings.
  3. Chọn Video output settings.
  4. Chọn HDMI.
  5. Chọn Automatic.
  6. Khởi chạy ứng dụng PlayMemories Studio.
  7. Tại menu home PlayStation 3, chọn Settings.
  8. Chọn TV Output settings.
  9. Chọn BRAVIA 4K Photo.
  10. Chọn On

 Sau khi hoàn tất quá trình trên, khi thông báo Information / BRAVIA 4K Photo playback has been enabled xuất hiện trên màn hình TV, thì TV 4K có thể phát lại hình ảnh 4K một cách chính xác.