ID bài viết : 00072138 / Sửa lần cuối : 10/09/2018

Mức hiệu điện thế được sử dụng khi sạc thiết bị di động băng kết nối MHL?

Sạc thiết bị di động bằng két nối MHL

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Số lượng dòng thay đổi dựa trên thiết bị mà MHL được sử dụng. Tuy nhiên, TV có khả năng lên đến 900mA.