ID bài viết : 00064879 / Sửa lần cuối : 10/09/2018

Biểu tượng tập tin bị hỏng xuất hiện trên trình chiếu 4K hoặc màn hình thu nhỏ 4K.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Biểu tượng tập tin bị hỏng xuất hiện trên trình chiếu 4K  hoặc màn hình thu nhỏ  4K


Biểu tượng tập tin bị hỏng là một dấu hiệu cho thấy các tập tin là không thể phát lại. Điều này có thể là do các tập tin bị hỏng hoặc đã được ghi lại ở định dạng không được hỗ trợ.

LƯU Ý: Đối với một danh sách các tập tin và các định dạng cụ thể, tham khảo hướng dẫn sử dụng kèm theo của TV.