ID bài viết : 00064852 / Sửa lần cuối : 18/10/2018

Không thể nhận hoặc kết nối với điện thoại Xperia sử dụng tính năng one-touch mirroring (phản chiếu một chạm).

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Không thể nhận hoặc kết nối với điện thoại Xperia sử dụng tính năng one-touch mirroring (phản chiếu một chạm).

Sau đây là một số lý do tại sao bạn không thể kết nối điện thoại thông minh Xperia với TiVi bằng cách sử dụng tính năng one-touch mirroring:

  • Hãy chắc chắn rằng Tivi và điện thoại di động Xperia được hỗ trợ.
  • Hãy chắc chắn rằng màn hình của thiết bị Xperia không bị khóa. Tham khảo hướng dẫn được cung cấp cùng với điện thoại thông minh để biết thông tin liên quan đến tính năng khóa màn hình.
  • Một số điện thoại thông minh Xperia sẽ không cho phép bạn sử dụng tính năng one-touch mirroring trong khi pin đang được sạc. Ngưng sạc pin và sau đó cố gắng sử dụng tính năng one-touch mirroring
  • Hãy chắc chắn rằng pin trên điều khiển one-touch không yếu hoặc đã hết. Thiết lập lại điều khiển one-touch có thể giải quyết vấn đề . Tháo pin ra điều khiển one-touch trong 5 giây sau đó đặt pin trở lại. Nếu vấn đề không được giải quyết, hãy thay pin mới .
  • Hãy chắc chắn rằng bạn đang thực hiện đúng các bước để sử dụng tính năng one-touch mirroring.

LƯU Ý: Nếu sau khi làm thực hiện giải pháp này, bạn xác định rằng điện thoại thông minh của bạn không tương thích với tính năng one-touch mirroring, bạn có thể  sử dụng một cáp MHL để kết nối điện thoại với TV.