ID bài viết : 00250688 / Sửa lần cuối : 17/09/2020

Cách truyền video và hình ảnh từ máy quay qua mạng không dây đến điện thoại thông minh.

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  QUAN TRỌNG:

  • Cần có bộ chuyển đổi không dây ADP-WL1M và ứng dụng Imaging Edge Mobile (ứng dụng kế thừa của PlayMemories Mobile).
  • Phải cài đặt ứng dụng Imaging Edge Mobile trên điện thoại thông minh của bạn. Để biết chi tiết, hãy tham khảo trang web sau đây.
   Trang hỗ trợ Imaging Edge Mobile: https://support.d-imaging.sony.co.jp/app/iemobile/l/
  1. Trên máy quay, nhấn nút  (Phát).
  2. Trên màn hình LCD của máy quay, chạm vào MENU.
  3. Chạm vào EDIT/COPY (CHỈNH SỬA/SAO CHÉP).
  4. Chạm vào Send to Smartphone (Gửi đến điện thoại thông minh).
  5. Chạm vào Select on this device (Chọn trên thiết bị này).
  6. Chạm để chọn loại hoặc nội dung mà bạn muốn truyền: MOVIE (PHIM) hoặc PHOTO (ẢNH).
  7. Chạm để chọn nội dung mà bạn muốn truyền.

   LƯU Ý: Một dấu chọn sẽ được thêm kế bên mỗi hình ảnh mà bạn chọn.
  8. Chạm vào OK.

   LƯU Ý: SSID hoặc PASSWORD (MẬT KHẨU) xuất hiện trên màn hình LCD của máy quay.
  9. Trên điện thoại thông minh của bạn, mở ứng dụng Imaging Edge Mobile.
  10. Trên ứng dụng Imaging Edge Mobile, chọn SSID của máy quay.
  11. Nhập mật khẩu của máy quay.

   LƯU Ý: Một kết nối được thiết lập giữa điện thoại thông minh và máy quay.
  12. Chọn Copy (Sao chép).