ID bài viết : 00061145 / Sửa lần cuối : 10/09/2018

Thanh progress đứng ở 0% khi tôi cố gắng nâng cấp phần mềm.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Theo các bước sau nếu màn hình tải về đứng ở 0% và thanh progress không di chuyển khi cố gắng cập nhật TV.

 1. Sử dụng remote đi kèm, nhấn phím Home.
 2. Chọn Settings.
 3. Chọn Product Support.
 4. Chọn Automatic Software Update.
 5. Chọn Off.
 6. Nhấn nút Home để thoát khỏi menu.
 7. Tắt TV.
 8. Chờ 1 phút và sau đó bật TV lên lại.

  LƯU Ý: Chờ cho tới khi TV khởi động lên hoàn toàn và kết nối mạng được thiết lập trước khi thực hiện bước kế tiếp. Điều này có thể mất khoảng 2 phút.

 9. Nhấn nút Home.
 10. Chọn Settings.
 11. Chọn Product Support.
 12. Chọn Software Update.
 13. Chọn Yes để bắt đầu nâng cấp.

LƯU Ý: Nếu các bước trên không giải quyết được vấn đề, cũng có thể nâng cấp bằng USB.