ID bài viết : 00176613 / Sửa lần cuối : 11/04/2018

Hướng dẫn sử dụng tính năng Wi-Fi Direct.

Hướng dẫn sử dụng tính năng Wi-Fi Direct.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Vui lòng thực hiện theo các bước sau đây để kích hoạt tính năng Wi-Fi Direct trên TV nhà bạn:

 1. Nhấn nút Home trên điều khiển từ xa.
 2. Chọn Settings.
 3. Chọn Network.
 4. Nhấn nút Select.
 5. Chọn Wi-Fi Direct.
 6. Nhấn nút Select.
 7. Chọn On.
 8. Nhấn nút Select.
 9. Chọn Wi-Fi Direct Settings.
 10. Nhấn nút Select.
 11. Chọn thiết bị Wi-Fi Direct tương thích mà bạn muốn từ danh sách.

LƯU Ý: Nếu thiết bị Wi-Fi mong muốn không xuất hiện, nhấn nút Options trên điều khiển và chọn Manual.

Sau khi thực hiện những bước trên, bạn có thể sử dụng tính năng Wi-Fi direct để thao tác với thiết bị tương thích Wi-Fi Direct hoặc Wi-Fi bằng TV.

LƯU Ý: Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng đi kèm theo thiết bị Wi-Fi Direct của bạn.