ID bài viết : 00063497 / Sửa lần cuối : 29/03/2019

Cấu hình máy tính như thế nào để máy tính có thể được nhận diện bởi các thiết bị Bluetooth khác trong Windows 8.

  Thực hiện các bước thiết lập máy tính  sau để có thể được nhận diện bởi các thiết bị Bluetooth® khác.

  LƯU Ý: Bluetooth tích hợp không có sẵn trên tất cả các dòng máy.

  1. Di chuyển đến (nhưng không nhấp) vào góc dưới hoặc góc trên bên phải của màn hình, và sau đó nhấp chọn thanh charm Search.
   Image

   LƯU Ý: Tổ hợp phím Windows Logo + W  cũng sẽ đưa đến màn hình Search.

  2. Trong màn hình Search, nhấp vào mục Settings, và trong khu vực Search, nhập Bluetooth Settings và sau đó bấm phím Enter.
  3. Trong cửa sổ Bluetooth Settings, tại tab Options, mục Discovery, nhấp để đánh dấu chọn vào Allow Bluetooth devices to find this computer.
   Image
  4. Nhấp vào nút OK.