ID bài viết : 00073506 / Sửa lần cuối : 06/03/2014

Đèn flash tích hợp không hoạt động.

Đèn flash tích hợp không hoạt động .

  Dưới đây là những nguyên nhân có thể gây ra tình trạng trên. Tùy theo từng trường hợp hãy thử một trong các giải pháp sau.

  Nếu các thiết lập flash là Off: Nếu thiết lập Image Off, đèn flash sẽ không hoạt động ngay cả khi trời tối.
  Thay đổi thiết lập để đèn flash sang Image On, và sau đó thử xem đèn flash có hoạt động không.

  Lưu ý:

  • Nếu đèn flash không thể được thiết lập  On vì một lý do chẳng hạn như chế độ Intelligent Auto được thiết lập, thay đổi sang Program Auto.
  • Đối với một số máy ảnh, đèn flash sẽ cần phải được nâng lên bằng tay trước.

   

  Chế độ chụp mà flash không thể sử dụng: Thiết lập flash được cố định là  ImageOff trong một số chế độ chụp,  Image High Sensitivity/Night Scene Night Scene/Image Fireworks/Image Anti Motion Blur trong Scene Selection, Continuous Shooting, hoặc Bracket.
  Thay đổi chế độ chụp hoặc thiết lập.

  Nếu vấn đề vẫn chưa được khắc phục, sản phẩm có thể cần phải được sửa chữa.