ID bài viết : 00199819 / Sửa lần cuối : 06/07/2018

Cách cài đặt phần mềm Microsoft Windows Media Player phiên bản 11 đi kèm máy nghe nhạc MP3 Walkman.

  LƯU Ý:

  • Hãy đảm bảo máy tính của bạn đáp ứng các yêu cầu sau đây về hệ điều hành: Hệ điều hành Windows Vista® SP1, Windows XP SP 2 trở lên (ngoại trừ phiên bản Hệ điều hành Media Center Edition, Media Center Edition 2004 & 2005, 64-bit và các phiên bản hệ điều hành mà Microsoft không hỗ trợ).
  • Nếu cài đặt trên một máy tính chạy hệ điều hành Windows XP, hãy xác nhận rằng Service Pack 2 (SP2) được cài đặt trước khi cài đặt Windows Media Player 11.

   

  1. Đưa đĩa WALKMAN Software Setup CD (Đĩa CD cài đặt phần mềm WALKMAN) vào ổ CD của máy tính.
  2. Trong màn hình Welcome (Chào mừng), nhấp vào Yes (Có).
  3. Trong màn hình Software Install (Cài đặt phần mềm), hãy nhấp vào Windows Media Player 11.
  4. Trong bảng bên phải, hãy nhấp vào Install (Cài đặt).

   LƯU Ý: Nếu bạn nhận được thông báo xác nhận bản sao của Windows, hãy nhấp vào nút Validate (Xác nhận).

  5. Trong màn hình Thank you for choosing Windows Media Player 11 (Cảm ơn bạn đã lựa chọn Windows Media Player 11), hãy nhấp vào I Accept (Tôi chấp nhận) để chấp nhận Thỏa thuận cấp phép.
  6. Trong màn hình Choose the initial settings for the Windows Media Player (Chọn các cài đặt ban đầu cho Windows Media Player), nhấp để chọn Express Settings (Recommended) (Cài đặt nhanh (Khuyên dùng)) và nhấp vào Finish (Kết thúc).
  7. Đóng Cài đặt phần mềm WALKMAN.