ID bài viết : 00162944 / Sửa lần cuối : 01/12/2016

Máy nghe nhạc cá nhân hiển thị BOOT ERROR, FORMAT ERROR hoặc Format OK?

Máy nghe nhạc cá nhân hiển thị BOOT ERROR, FORMAT ERROR hoặc Format OK?

  Sự cố này có thể xảy ra khi máy nghe nhạc cá nhân được định dạng bằng Windows Explorer. Thực hiện các bước sau để khắc phục sự cố.

  LƯU Ý: Nếu bạn nhận được thông báo Format OK?, chọn Cancel

  1. Kết nối máy nghe nhạc với máy tính
  2. Chọn Start sau đó chọn My Computer.  

   LƯU Ý: Nếu hộp thoại Portable Device xuất hiện, chọn Cancel

  3. Trong cửa sổ My Computer , dưới mục Other, nhấp đôi chuột vào biểu tượng máy nghe nhạc cá nhân
  4. Trong cửa sổ My Computer [Tên của thiết bị], nhấp chuột phải vào biểu tượng  Internal Storage và chọn Format từ menu.
  5. Trong hộp thoại Format , chọn OK
  6. Trong hộp thoại Format Complete, chọn OK
  7. Đóng cửa sổ My Computer 
  8. Ngắt kết nối máy nghe nhạc cá nhân với máy tính
  9. Nếu máy chưa bật, nhấn nút nguồn để khởi động máy
  10. Nhấn nút selector lặp lại nhiều lần đến khi hộp thoại Settings sáng lên
  11. Nhấn nút Play/Pause
  12. Nhấn nút selector lặp lại nhiều lần đến khi hộp thoại Format sáng lên
  13. Nhấn nút Play/Pause
  14. Nhấn 1 lần nút selector để hộp thoại OK sáng lên
  15. Nhấn nút Play/Pause
  16. Khi máy nghe nhạc hoàn tất cài đặt, Music Library sẽ xuất hiện trên màn hình hiển thị và bạn có thể sử dụng ngay máy nghe nhạc cá nhân của bạn
  17. Kiểm tra thử máy nghe nhạc. Nếu máy vẫn báo lỗi, cài đặt lại máy bằng cách ấn nút RESET với một ghim nhỏ hoặc vật tương tự 

  Các bước xử lý sự cố trên sẽ khắc phục được vấn đề của bạn. Nếu các bước hướng dẫn hoàn tất nhưng sự cố chưa được xử lý, sản phẩm có thể cần được bảo hành.