ID bài viết : 00137874 / Sửa lần cuối : 22/12/2015

Máy ảnh Sony nào không hỗ trợ hết nối USB với máy tính sử dụng hệ điều hành Windows 8, Windows 7 hoặc Windows Vista?

Máy ảnh Sony nào không hỗ trợ hết nối USB với máy tính sử dụng hệ điều hành Windows 8, Windows 7 hoặc Windows Vista?

  Mặc dù các máy ảnh Sony sau đây có cổng USB nhưng kết nối USB dành cho những dòng này không tương thích với hệ điều hành Windows 8, Windows 7 hoặc Windows Vista:

  • DSC-F505
  • DSC-F505V
  • DSC-F55V
  • DSC-S30
  • DSC-S50
  • DSC-S70
  • DSC-P1
  • DSC-P20
  • DSC-P3
  • DSC-P30
  • DSC-P5
  • DSC-P50
  • MVC-CD1000
  • MVC-CD200
  • MVC-CD250
  • MVC-CD300
  • MVC-CD350
  • MVC-CD400
  • MVC-CD500
  • MVC-FD92
  • MVC-FD97
  • MVC-FD100
  • MVC-FD200

  Để biết thêm các dòng máy ảnh có những phương pháp thay thế cho việc chuyển hình ảnh sang máy tính với một trong những hệ điều hành này.