ID bài viết : 00125230 / Sửa lần cuối : 28/07/2015

Hướng dẫn thực hiện sao chép registry hệ điều hành Windows Vista và Windows 7.

  Hướng dẫn thực hiện sao chép registry cho hệ điều hành dành Windows Vista và Windows 7.

  Thực hiện theo các bước hướng dẫn sau đây để tạo một bản sao registry cho hệ điều hành (Operating System Registry).

  CẢNH BÁO: Sẽ có rủi ro xảy ra với việc hư hại phần mềm và mất mát dữ liệu. Khi chỉnh sửa Registry, phần mềm được cài đặt hoặc hệ điều hành có khả năng bị hư hỏng và có thể sẽ dẫn đến việc mất dữ liệu.

  1. Chọn nút Start, và sau đó trong khung Search, nhập vào regedit.
  2. Nhấn nút Enter.

   LƯU Ý: Nếu được gợi ý mật khẩu quản trị và User Account Control hiển thị, hãy nhập vào mật khẩu phù hợp, chọn Continue hoặc chọn Yes.

  3. Trong cửa sổ Registry Editor, ở thanh menu, chọn File.
  4. Trong menu File, chọn Export.
  5. Trong cửa sổ Export Registry File, ở dưới mục Export range, chọn All.
  6. Trong hộp File name, nhập vào tên của tập tin đã được xuất và tiếp đến nhấp vào nút Save.
  7. Trong cửa sổ Registry Editor, nhấn vào nút X ở phía trên bên phải phía trên cửa sổ để đóng Registry Editor.