ID bài viết : 00147399 / Sửa lần cuối : 28/11/2019

Những người ở đầu bên kia của đường dây không thể nghe tôi rõ ràng.

Những người ở đầu bên kia của đường dây không thể nghe tôi rõ ràng.

    Thực hiện theo quy trình này để thay đổi cài đặt điện thoại cho chế độ Echo Canceller/Noise Canceller (EC/NC), làm giảm tiếng vang và tiếng ồn trong cuộc trò chuyện điện thoại

    QUAN TRỌNG: Các thủ tục sau đây có thể khác nhau tùy thuộc vào sản phẩm. Nếu thông tin loại máy cụ thể là cần thiết để hoàn thành bất kỳ các bước trong giải pháp này, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng kèm theo sản phẩm. microphone. Cố gắng giảm tiếng ồn xung quanh càng nhiều càng tốt. Cuộn cửa sổ lên, chuyển điều hòa không khí xuống, vv...