ID bài viết : 00137671 / Sửa lần cuối : 22/12/2015In

Toàn bộ hình ảnh có màu đỏ, xanh lá cây hoặc màu xanh.

Toàn bộ hình ảnh có màu đỏ, xanh lá cây hoặc màu xanh.

  Nhấn nút HOME trên điều khiển để hiển thị màn hình menu TV BRAVIA.

  Nếu màn hình menu có vấn đề tương tự 
  TV của bạn có thể đã bị hỏng.

  Hãy tham khảo Những màu sắc kì lạ trên màn hình trên trang web sau đây:
  Cần phải làm gì khi có những đường sọc trên màn hình, màn hình bị nhòe, xuất hiện ảnh có bóng, hoặc những màu sắc kì lạ xuất hiện.

  Nếu màn hình menu không có vấn đề tương tự, TV không bị hư hỏng. Bạn có thể thay đổi thiết lập hình ảnh để phù hợp với thị hiếu của bạn. Xem các mô tả dưới đây.

  Điều chỉnh tông màu hình ảnh để phù hợp với thị hiếu của bạn
  Bạn có thể điều chỉnh các thiết lập sau đây để thay đổi tông màu hình ảnh.
  Bởi vì hiệu ứng thiết lập thay đổi khác nhàu tùy theo cách bạn cài đặt TV, hãy chọn các thiết lập để cố định các hoàn cảnh và sở thích của bạn.
  LƯU Ý: Quá trình sau đây và tên các mục sau đây là một ví dụ. Một vài dòng máy có thể không có các tính năng hiển thị như bên dưới, hoặc tên các chức năng hoặc quá trình thao tác có thể khác nhau tùy theo từng dòng máy.
  Để biết thêm chi tiết, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng hoặc Hướng dẫn sử dụng trực tuyến (i-Manual) dành cho sản phẩm của bạn.

  1. Chọn Picture & Display bằng các nút Lên/Xuống, sau đó nhấn nút Enter.
  2. Chọn Picture Adjustmentsbằng các nút Lên/Xuống, sau đó nhấn nút Enter.
  3. Chọn mục cần chỉnh sửa, sau đó nhấn nút Enter.
   • Reset: Thiết lập lại tất cả các thiết lập Điều chỉnh hình ảnh (Picture Adjustments) về cấu hình xuất xưởng bao gồm Thiết lập bộ nhớ (Setting Memory), chế độ hình ảnh (Picture Mode) và các thiết lập nâng cao (Advanced Settings).
   • Backlight: Điều chỉnh độ sáng của đèn nền. Giảm độ sáng của màn hình sẽ làm giảm điện năng tiêu thụ.
   • Picture: Điều chỉnh độ tương phản hình ảnh.
   • Brightness: Điều chỉnh độ sáng của hình ảnh.
   • Color: Điều chỉnh cường độ màu sắc.
   • Hue: Điều chỉnh tông màu xanh là và đỏ. (Hue có hay không tùy vào hệ thống màu sắc.)
   • Color Temperature: Điều chỉnh độ trắng của hình ảnh.
    • Cool: Cung cấp màu trắng sắc xanh.
    • Neutral: Cung cấp màu trắng trung tính.
    • Warm 1/Warm 2: Cung cấp màu trắng hơi đỏ. Warm 2 cung cấp nhiều màu đỏ hơn Warm 1.
     LƯU Ý: Bạn có thể điều chỉnh chi tiết nhiệt độ màu với tính năng Cân bằng trắng White Balance trong các thiết lập Nâng cao.

  LƯU Ý: Các thiết lập hình ảnh cần phải điều chỉnh cho mỗi nguồn vào. Để chia sẻ các thiết lập hình ảnh giữa hai hoặc nhiều đầu vào, thiết lập Target inputs sang Common, điều chỉnh thiết lập hình ảnh, sau đó thiết lập Target inputs của các đầu vào khác sang Common.