ID bài viết : 00191232 / Sửa lần cuối : 30/03/2021

Cách truyền ảnh từ máy ảnh sang máy tính bằng kết nối USB chuẩn.

  Hãy làm theo các bước sau để truyền ảnh từ máy ảnh sang máy tính bằng kết nối USB chuẩn.

  QUAN TRỌNG: Bạn phải thực hiện quy trình này trong khi đăng nhập với tư cách Quản trị viên hoặc đăng nhập vào tài khoản có quyền Quản trị viên.

  LƯU Ý: Nếu cần có thông tin về mẫu Tivi cụ thể để hoàn thành các bước trong giải pháp này, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng đi kèm sản phẩm.

  1. Bật máy tính.
  2. Bật máy ảnh.
  3. Gắn thẻ nhớ có chứa ảnh vào máy ảnh.

   QUAN TRỌNG: Bỏ qua bước này nếu bạn muốntruyền ảnh đã lưu ở bộ nhớ trong của máy ảnh. Không thể truy cập bộ nhớ trong của máy ảnh nếu đã lắp thẻ nhớ.
  4. Đặt cài đặt USB Connection (Kết nối USB) hoặc Transfer mode (Chế độ truyền) trong menu máy ảnh là Mass Storage (Bộ lưu trữ) hoặc Normal (Bình thường).
  5. Kết nối máy ảnh với máy tính bằng cáp USB đikèm với máy ảnh.

   QUAN TRỌNG: Kết nối qua USB hub hoặc thiết bị USB khác -- chẳng hạn như máy in hoặc bàn phím -- không được hỗ trợ và không được đảm bảo. Hãy kết nối trực tiếp máy ảnh với cổng USB trên máy tính.

  6. Trên màn hình nền của máy tính, trên thanh tác vụ, nhấp vào nút Start (Bắt đầu) rồi nhấp vào biểu tượng My Computer (Máy tính của tôi).
  7. Trong cửa sổ My Computer (Máy tính của tôi), nhấp vào biểu tượng máy ảnh.

   LƯU Ý:

   • Hầu hết các máy ảnh tĩnh và máy quay kỹ thuật số đều có biểu tượng chỉ báo Removable Disk (Ổ đĩa di động).
    Ảnh
   • Đối với máy ảnh CD Mavica, biểu tượng này trông giống như đĩa CD và bắt đầu bằng chữ Mv.Ảnh
  8. Nhấp vào thư mục DCIM và kéo thư mục đó vào màn hình nền của máy tính.

   LƯU Ý: Thư mục này và mọi thư mục con chứa ảnh sẽ được sao chép sang ổ cứng của máy tính. Nếu chỉ muốn sao chép một số ảnh trong thư mục, bạn có thể mở thư mục đó rồi nhấp và kéo chỉ những tập tin ảnh mong muốn sang máy tính.

  9. Trên màn hình nền của máy tính, hãy đổi tên thư mục DCIM thành tên nào đó có thể giúp bạn dễ dàng xác định được nội dung ảnh.

  Sau khi làm theo các bước trên, ảnh từ máy ảnh sẽ được sao chép thành công sang máy tính.