ID bài viết : 00179202 / Sửa lần cuối : 15/10/2018

Xuất hiện thông báo PUSH POWER (NHẤN PHÍM NGUỒN) trên màn hình LCD loa Boombox của tôi.

  Hãy làm theo các bước dưới đây để khắc phục sự cố nếu lỗi PROTECT (BẢO VỆ) hoặc PUSH POWER (NHẤN PHÍM NGUỒN) hiển thị.

  1. Tắt hệ thống.
  2. Đảm bảo rằng thiết bị được đặt trên bề mặt bằng phẳng chắc chắn.
  3. Rút dây điện.
  4. Ngắt kết nối mọi thành phần, kể cả loa, khỏi mặt sau của hệ thống.
  5. Cắm dây điện.
  6. Bật hệ thống.

   LƯU Ý:

   • Nếu thiết bị không hiển thị PROTECT (BẢO VỆ) hoặc PUSH POWER (NHẤN NÚT NGUỒN) khi đã ngắt kết nối các thành phần bên ngoài thì một trong số các thiết bị được kết nối hoặc loa đang gây ra lỗi này.
   • Nếu thiết bị vẫn hiển thị PROTECT (BẢO VỆ) hoặc PUSH POWER (NHẤN NÚT NGUỒN) khi không có thành phần nào được kết nối, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng để khôi phục thiết bị về cài đặt gốc.
   • Nếu thiết bị vẫn hiển thị PROTECT (BẢO VỆ) hoặc PUSH POWER (NHẤN NÚT NGUỒN) sau khi thực hiện các bước khắc phục sự cố và đặt lại hệ thống thì cần phải sửa chữa thiết bị .