ID bài viết : 00197735 / Sửa lần cuối : 25/04/2018

Hình ảnh bị bỏ qua hoặc treo trong khi phát.

  Làm theo các bước dưới đây để khắc phục sự cố treo hoặc bỏ qua ảnh.

  QUAN TRỌNG: Sự cố này có thể xảy ra nếu đầu phát DVD được đặt ở chế độ PROGRESSIVE (LIÊN TỤC) mặc dù Tivi không thể chấp nhận tín hiệu liên tục. Trong trường hợp này, bạn nên tắt cài đặt progressive (liên tục) trên đầu phát DVD. Tuy nhiên, không phải tất cả đầu phát DVD có cài đặt progressive (liên tục). Tham khảo hướng dẫn sử dụng của đầu phát DVD để xác minh xem đầu phát DVD có cài đặt progressive (liên tục) hay không.

  1. Lấy đĩa ra khỏi đầu phát DVD.
  2. Kiểm tra DVD xem có dấu vân tay, vết ố hoặc trầy xước không.
  3. Sử dụng miếng vải khô mềm để lau sạch đĩa.
  4. Lắp lại đĩa vào đầu phát DVD và bắt đầu phát.
  5. Nếu sự cố vẫn xuất hiện, hãy truy cập Trang web hỗ trợ của Sony để xem đã có bản cập nhật firmware chưa để khắc phục sự cố này.
  6. Phát các đĩa khác nhau trên đầu phát DVD.

   LƯU Ý:

   • Nếu sự cố chỉ xảy ra với một đĩa thì đĩa đó có thể bị hỏng.
   • Nếu sự cố xảy ra với tất cả đĩa, có thể cần phải sửa chữa thiết bị.