ID bài viết : 00199805 / Sửa lần cuối : 06/07/2018

Tôi cài đặt trình điều khiển thiết bị cho thiết bị lưu trữ Micro Vault như thế nào?

  Không cần thiết phải cài đặt trình điều khiển thiết bị. Ngay khi thiết bị lưu trữ Micro Vault được kết nối với cổng USB trên máy tính của bạn, hệ thống sẽ tự động nhận dạng thiết bị đó và cài đặt trình điều khiển thiết bị.

  Nếu trình điều khiển không được lắp đặt đúng cách, hãy kiểm tra như sau.

  • Gỡ bỏ các thiết bị ngoại vi nào khác.
  • Đóng tất cả các ứng dụng đang chạy

  QUAN TRỌNG: Thiết bị lưu trữ Micro Vault có thể không hoạt động đúng cách nếu được kết nối với USB hub. Đảm bảo thiết bị được kết nối trực tiếp vào cổng USB của máy tính.

  LƯU Ý: Trong quá trình cài đặt, có thể cần dùng đĩa CD hệ điều hành Windows để hoàn thành quá trình cài đặt. Nếu đĩa CD hệ điều hành được yêu cầu trên máy tính khác với Sony, hãy lắp đĩa CD được yêu cầu, hoặc tham khảo nhà sản xuất máy tính để tìm vị trí của tập tin đã yêu cầu.