ID bài viết : 00081683 / Sửa lần cuối : 27/12/2017

Lỗi: Không thể kết nối với thiết bị được chọn (Error: Cannot connect the selected device now.)

    TV SideView

    Lỗi này xảy ra khi ứng dụng TV SideView không thể nhận ra đầu đĩa Blu-ray. Điều này là do các thông số kỹ thuật đăng ký của TV SideView. Hãy đảm bảo đầu đĩa Blu-ray của bạn đáp ứng một trong hai điều kiện sau đây khi đăng ký:

    • Đầu đĩa Blu-ray sẽ hiển thị tên của thiết bị ví dụ như điện thoại hoặc máy tính bảng trong mục Registered Remote Devices tại Network Setting của menu.
    • Đầu đĩa Blu-ray phải ở chế độ Screen Saver.