ID bài viết : 00081683 / Sửa lần cuối : 27/12/2017

Lỗi: Không thể kết nối với thiết bị được chọn (Error: Cannot connect the selected device now.)

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

TV SideView

Lỗi này xảy ra khi ứng dụng TV SideView không thể nhận ra đầu đĩa Blu-ray. Điều này là do các thông số kỹ thuật đăng ký của TV SideView. Hãy đảm bảo đầu đĩa Blu-ray của bạn đáp ứng một trong hai điều kiện sau đây khi đăng ký:

  • Đầu đĩa Blu-ray sẽ hiển thị tên của thiết bị ví dụ như điện thoại hoặc máy tính bảng trong mục Registered Remote Devices tại Network Setting của menu.
  • Đầu đĩa Blu-ray phải ở chế độ Screen Saver.