ID bài viết : 00081689 / Sửa lần cuối : 27/12/2017

Lỗi: Thông báo lỗi kết nối mạng (Network connection error) hiển thị khi sử dụng tính năng SideView

TV SideView

  Lỗi này xảy ra khi ứng dụng TV SideView không thể kiểm soát đầu đĩa Blu-ray. Thực hiện các bước khắc phục sự cố sau đây để giải quyết vấn đề:

  LƯU Ý: Một số thiết bị điều khiển từ xa không thể kết nối đúng với đầu đĩa Blu-ray khi sử dụng proxy. Bởi vì mỗi bước đại diện cho một giải pháp có thể để khắc phục vấn đề này, hãy kiểm tra tình trạng của đầu đĩa Blu-ray sau khi hoàn thành từng bước.

  1. Kiểm tra kết nối mạng của bạn. Hãy chắc chắn rằng thiết bị từ xa và đầu đĩa Blu-ray đang kết nối cùng một mạng.
  2. Khởi động lại thiết bị từ xa kết nối với Wi-Fi.
  3. Nếu thiết bị từ xa của bạn đang sử dụng proxy, thiết lập Proxy Setting sang Off.

  QUAN TRỌNG: Thực hiện theo các bước xử lý sự cố tương tự nếu các ứng dụng TV SideView không thể nhận diện đầu đĩa Blu-ray.