ID bài viết : 00063022 / Sửa lần cuối : 29/03/2019In

Làm thế nào để đảm bảo tính năng Wi-Fi được bật trong Windows 8.

  Theo các bước dưới đây để xác thực kết nối wireless:

  1. Trỏ chuột tới (nhưng không nhấp) góc phải dưới hoặc góc phải trên của màn hình, và sau đó nhấp để chọn thanh charm Settings.
   Image

   LƯU Ý: Phím kết hợp Windows Logo + I cũng sẽ đưa bạn tới màn hình Settings.

  2. Trong màn hình Settings, trong góc phải dưới, nhấp Change PC settings.
   Image
  3. Trong màn hình PC Settings, nhấp Wireless.
   Image
  4. Dưới Wireless devices, bảo đảm Wi-Fi được bật On.
   Image
  5. Một khi thiết bị Wireless xác nhận là On, nhấp Settings.
  6. Xác thực kết nối tới điểm truy cập.
   Image