ID bài viết : 00065265 / Sửa lần cuối : 29/09/2016

Ống kính nào hỗ trợ Depth Map Assist Continuous Auto Focus (AF-D)?

  Các ống kính hỗ trợ AF-D :

  • SAL100M28
  • SAL135F18Z
  • SAL1635Z
  • SAL2470Z
  • SAL24F20Z
  • SAL2875
  • SAL35F14G
  • SAL50F14
  • SAL50F14Z
  • SAL50M28
  • SAL300F28G 
  • SAL300F28G2
  • SAL500F40G
  • SAL70200G
  • SAL70200G2
  • SAL70300G
  • SAL70400G
  • SAL85F14Z
  • SAL85F28

  QUAN TRỌNG: Hãy đảm bảo rằng máy ảnh của đã cập nhật firmware mới nhất để chắc chắn về khả năng tương thích.