ID bài viết : 00065265 / Sửa lần cuối : 29/09/2016

Ống kính nào hỗ trợ Depth Map Assist Continuous Auto Focus (AF-D)?

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Các ống kính hỗ trợ AF-D :

 • SAL100M28
 • SAL135F18Z
 • SAL1635Z
 • SAL2470Z
 • SAL24F20Z
 • SAL2875
 • SAL35F14G
 • SAL50F14
 • SAL50F14Z
 • SAL50M28
 • SAL300F28G 
 • SAL300F28G2
 • SAL500F40G
 • SAL70200G
 • SAL70200G2
 • SAL70300G
 • SAL70400G
 • SAL85F14Z
 • SAL85F28

QUAN TRỌNG: Hãy đảm bảo rằng máy ảnh của đã cập nhật firmware mới nhất để chắc chắn về khả năng tương thích.