ID bài viết : 00064821 / Sửa lần cuối : 18/02/2014In

Làm thế nào để chuyển hình ảnh mà không cần kết nối dây với một máy tính Macintosh cuả Apple.

Tôi có thể sử dụng chức năng Wi-Fi để nhập hình ảnh đến một máy tính Macintosh không?

  LƯU Ý: Trước tiên, tải về và cài đặt phần mềm Wireless Auto Import.

  Thực hiện các bước sau để nhập hình ảnh của bạn mà không cần kết nối dây.
  1. Thiết lập các chế độ kết nối USB của máy ảnh sang MTP .
  2. Kết nối máy ảnh vào cổng USB trên máy tính và khởi động máy ảnh .
  3. Trên máy tính của bạn , hãy vào Finder và chọn Applications.
  4. Chọn Wireless Auto Import.
  5. Thiết lập máy tính của bạn như sang Device that import files from your camera wirelessly (thiết bị nhập không dây các tập tin từ máy ảnh của bạn)

   LƯU Ý: Nếu máy ảnh sẽ đồng bộ hóa với máy tính khác, máy tính mới sẽ cần phải được thiết lập như là thiết bị nhập không dây .

  6. Trong cửa sổ  Wireless Auto Import, chọn Set .
  7. Trong cửa sổ This computer will be set as the wireless import device for your camera, chọn OK.
  8. Trên máy ảnh, chọn Menu và sau đó chọn Setup.
  9. Trong cửa sổ Setup, chọn Access Point Setting and choose your wireless access point.
  10. Nhấn nút Playback trên máy ảnh và sau đó chọn Menu .
  11. Chọn Camera và sau đó chọn Send to Computer.
  12. Thực hiện theo các hướng dẫn để lưu hình ảnh vào máy tính.