ID bài viết : 00106029 / Sửa lần cuối : 13/02/2015

Làm thế nào để đăng ký điện thoại di động hoặc máy tính bảng để sử dụng ứng dụng TV SideView?

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Trước khi thực hiện các bước trong giải phải pháp này, hãy thực hiện những điều sau đây 

 • Hãy chắc chắn thiết bị Internet video mà bạn muốn đang ký là tương thích với ứng dụng TV SideView (compatible with TV SideView app)
 • Hãy chắc chắn thiết bị Internet video và điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng được kết nối cùng mạng
 • Hãy chắc chắn ứng dụng TV SideView đã được tải về điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng từ Google Play store hoặc trang web iTunes website.
 1. Từ menu ứng dụng của điện thoại di động hoặc máy tính bảng, mở ứng dụng TV SideView 
 2. Chọn biểu tượng Devices
   Image
 3. Chọn Add
 4. Danh sách thiết bị chưa đăng ký được hiển thị, chọn thiết bị internet video mà bạn muốn đăng ký 

  LƯU Ý

  • Nếu thiết bị Internet video mà bạn muốn đăng ký không hiển thị trong danh sách, hãy chắc chắn rằng thiết bị đã được mở nguồn và vẫn kết nối cũng cùng mạng như điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng
  • Thông tin khắc phục sự cố có sẵn trên trang web  TV SideView website.
    
 5. Thực hiện các hướng dẫn trên màn hình để đăng ký thiết bị Internet video