ID bài viết : 00064037 / Sửa lần cuối : 29/03/2019

TV SideView là gì và tôi có thể tìm thấy ở đâu?

TV SideView


  TV Side View là một ứng dụng làm việc với một số thiết bị Sony như TV BRAVIA, đầu đĩa Blu- ray, Hệ thống rạp hát tại nhà Blu- ray, và các thiết bị Google TV. Ứng dụng TV SideView cho phép bạn vận hành thiết bị Sony và thưởng thức truyền hình của bạn thông qua thiết bị di động Android hoặc thiết bị iOS của Apple.


  Bạn sẽ cần những điều sau đây để sử dụng các ứng dụng TV SideView:

  • Thiết bị Internet Video có hỗ trợ TV SideView .  
  • Điện thoại Android 2.2 hoặc mới hơn (không bao gồm Android 3.x) , một máy tính bảng Android 3.0 hoặc mới hơn hoặc một thiết bị di động iPhone của Apple, hệ thống iPad của Apple, hoặc iPod touch của Apple với iOS 5.0 trở lên
  • Ứng dụng TV SideView. Để tải về ứng dụng TV SideView, sử dụng Google Play trên thiết bị Android của bạn hoặc truy cập vào trang TV SideView trên trang web Google Play hoặc trên các trang web iTunes.

  Các tính năng:

  • Nhận thông tin chi tiết về chương trình hoặc phim bạn đang xem trên TV hoặc bộ phim mà bạn đang phát lại trên đĩa.
  • Tìm kiếm từ các chương trình truyền hình, xem nội dung trên mạng gia đình của bạn bằng công nghệ DLNA, truy cập vào các ứng dụng như Video Unlimited, Music Unlimited, YouTube videos, dịch vụ Netflix.
  • Gửi thông báo về những gì bạn đang xem trên các trang web khi sử dụng điện thoại smartphone hoặc máy tính bảng.
  • Cách bố trí phím giống như trên một điều khiển từ xa thực thụ .
  • Bấm phím dễ dàng hơn bằng cách sử dụng bàn phím cảm ứng QWERTY đầy đủ.
  • Dễ dàng kiểm soát con trỏ chuột hơn.


  Các thông tin sau đây sẽ cung cấp một số cái nhìn rõ nét hơn về một số chức năng của các ứng dụng SideView.

  Menu:
  Image

  Menu sẽ hiển thị các chức năng có sẵn. Các chức năng có sẵn sẽ thay đổi tùy thuộc vào thiết bị đang được sử dụng. Một khi bạn đang ở trong menu, bạn có thể gõ hoặc chọn một mục. Sau đây là một ví dụ về những gì Menu có thể hiển thị trên thiết bị Android của bạn.

  Tìm kiếm nội dung chương trình:
  Image

  Các ứng dụng cho phép bạn thực hiện dịch vụ tìm kiếm Cross Service Search hoặc tìm kiếm Voice Command cho chương trình và nội dung trên nhiều dịch vụ và sau đó liệt kê chúng lại với nhau. Dịch vụ Cross Service Search sẽ cho phép bạn tự gõ vào một cái gì đó liên quan đến một chương trình và quá trình tìm kiếm sẽ được thực hiện qua các dịch vụ khác nhau mà bạn sử dụng. Các dịch vụ có thể bao gồm các Program Guide (hướng dẫn chương trình), YouTube videos hoặc các dịch vụ khác. Tìm kiếm Voice Command sẽ cung cấp cùng một loại tìm kiếm nhưng thay vì đánh máy, bạn sẽ nói vào thiết bị Android .

  Trình duyệt hướng dẫn chương trình: Image 

  Các ứng dụng sẽ cho phép bạn duyệt các hướng dẫn chương trình bằng các thiết bị Android. Tùy thuộc vào khả năng của các thiết bị được sử dụng, bạn cũng sẽ có thể lựa chọn và xem một cái gì đó, hoặc thiết lập một bộ định giờ ghi âm .

  Phát lại nội dung

  Các ứng dụng sẽ cho phép bạn phát lại nội dung trên các thiết bị kết nối. Khai thác hoặc chọn một trong các mục sau đây để phát lại nội dung có sẵn :

  • Recorded Content (Nội dung được ghi lại)
  • Home Network (Mạng gia đình)
  • Đĩa
  • Đài FM 
  • USB