ID bài viết : 00167156 / Sửa lần cuối : 22/10/2020

Không thể phát lại phim độ phân giải cao (HD) trên Amazon Video on Demand hoặc Amazon Instant Video.

  Không thể phát lại phim  độ phân giải cao (HD) trên Amazon Video on Demand hoặc Amazon Instant Video.

  Kiểm tra sau khi những bộ phim và các chương trình có sẵn trên Amazon Video on Demand hoặc Amazon Instant Video không thể phát lại được ở độ phân giải cao(HD).

  • Hãy chắc chắn rằng Sony Android TV có các phần mềm hệ thống  mới nhất.
  • Hãy chắc chắn rằng các bộ phim hay chương trình mà bạn đang xem là nội dung HD.

   LƯU Ý: Mỗi bộ phim hoặc chương trình HD sẽ có các chữ cái HD nằm ở góc trên bên trái của biểu tượng bộ phim hiển thị trong danh mục phim Amazon.

   Amazon movie catalog

  • Hãy chắc chắn rằng tốc độ kết nối Internet là đủ để phát các video HD.

   LƯU Ý:

   • Trên màn hình phát lại, các biểu tượng HD ở góc dưới bên trái sẽ vẫn chuyển sang màu xám nếu tốc độ kết nối Internet là quá chậm để phát lại video HD.
    HD icon grayed out
   • Các biểu tượng HD chuyển sang màu trắng đậm khi tốc độ kết nối Internet đủ cho chất lượng hình ảnh HD.
    HD icon bold
   • Khi nội dung là độ phân giải tiêu chuẩn (SD), biểu tượng HD sẽ không hiển thị trong màn hình phát lại.
    no HD icon