ID bài viết : 00139383 / Sửa lần cuối : 19/01/2021

Cách kết nối Tivi với máy tính Windows 8 bằng chế độ Wi-Fi Direct?

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.
  Để gửi nội dung từ máy tính chạy hệ điều hành Windows 8 trực tiếp sang Tivi qua kết nối Wi-Fi mà không cần bộ định tuyến không dây, hãy làm theo các bước sau.

  1. Khi màn hình chờ cho Wi-Fi Direct Mode (Chế độ Wi-Fi Direct) hiển thị, hãy nhấn nút OPTIONS (TÙY CHỌN) trên điều khiển từ xa.
  2. Chọn Manual (Thủ công).
  3. Chọn Other Methods (Phương pháp khác).
  4. Nhập mã SSID và WPA chính xác được hiển thị trên Tivi trênmáy tính. Mã SSID và WPA phân biệt chữ hoa chữ thường, vì vậy hãy cẩn thận để nhập chính xác khi mã xuất hiện.

  Sau khi thiết lập xong kết nối Wi-Fi giữa hai thiết bị, Tivi sẽ được hiển thị trên nút Device (Thiết bị) hoặc nút Play To (Phát ra) của máy tính.