ID bài viết : 00064887 / Sửa lần cuối : 18/02/2014

Hình ảnh độ phân giải 4K là gì?

Hình ảnh độ phân giải 4K là gì?

    Hình ảnh có độ phân giải 4K là một hình ảnh có độ phân giải cao có chứa hơn 3840 x 2160 điểm ảnh.