ID bài viết : 00111876 / Sửa lần cuối : 24/04/2015

Chức năng AF Illuminator trên đèn flash ngoài có hoạt động khi đang sử dụng ống kính A-mount với bộ chuyển đổi a mount không?

    Chức năng AF Illuminator trên đèn flash ngoài có hoạt động khi đang sử dụng ống kính A-mount với bộ chuyển đổi a mount không?

     


    Các chức năng AF Illuminator trên đèn flash bên ngoài được thiết kế cho máy ảnh A-mount (SLT và DSLR). Nó không tương thích với máy ảnh E-mount, kể cả khi sử dụng bộ chuyển đổi A-mount với Phase Detection AF.

    Trong trường hợp này, chúng tôi khuyến nghị sử dụng một nguồn ánh sáng bên ngoài để giúp đạt được hiệu quả (nếu có). Nếu bạn không thể thay đổi các điều kiện ánh sáng bên ngoài hãy thử chọn Focus Area khác hoặc sử dụng AF-Lock trên khu vực có độ tương phản cao. Nếu toàn bộ khung cảnh rất tối và có độ tương phản thấp, sử dụng lấy nét bằng tay.