ID bài viết : 00112058 / Sửa lần cuối : 30/03/2018

Tôi có thể sử dụng đèn flash từ nhà sản xuất khác và gắn nó vào Multi Interface Shoe không?

    Sony không đảm bảo rằng đèn flash từ các nhà sản xuất khác sẽ hoạt động với máy ảnh.

    QUAN TRỌNG: Không sử dụng đèn flash có bán sẵn ngoài thị trường với thiết bị đầu nối được đồng bộ cao áp hoặc với phân cực ngược để lắp vào máy ảnh vì như thế sẽ gây ra hư hỏng.