ID bài viết : 00065539 / Sửa lần cuối : 21/10/2020

Những loại đèn flash gắn rời nào tương thích với máy ảnh?

  Đèn flash gắn rời tương thích.

  Những đèn flash rời của Sony® dưới đây có thể sử dụng được với máy ảnh:

  Đế phụ kiện Auto-lock tương thích thiết bị đèn flash: 

  • HVL-F58AM
  • HVL-F56AM
  • HVL-F43AM
  • HVL-F42AM
  • HVL-F36AM
  • HVL-F20AM
  • Macro Twin Flash HVL-MT24AM
  • Ring Light HVL-RLAM
  • Ring Light HVL-RL1

  Đế phụ kiện Multi interface tương thích thiết bị đèn flash:

  • HVL-F60M
  • HVL-F43M
  • HVL-F20M

  LƯU Ý:

  Khi bạn sử dụng một đèn flash tương thích với đế phụ kiện Auto-lock, đi kèm bộ chuyển đổi ADP-MAA (được bán riêng) cho máy ảnh.

  • Đèn flash được thiết kế để sử dụng với máy ảnh E-mount được trang bị một bộ chuyển đổi thiết bị đầu cuối thông minh không thể được sử dụng.
  • Không đảm bảo hoạt động tốt với các loại đèn flash của Konica Minolta™.