ID bài viết : 00063041 / Sửa lần cuối : 29/03/2019

Làm thế nào để thiết lập tính năng DLNA trên máy tính trong Windows 8.

  Bằng cách thiết lập máy tính của bạn như là 1 máy chủ Digital Living Network Alliance® (DLNA®), bạn có thể truyền phương tiện truyền thông, như là âm nhạc, hình ảnh hoặc video, qua mạng của bạn tới một thiết bị hỗ trợ DLNA. Các thiết bị DLNA bao gồm các TV, Đầu đĩa Blu-ray™ (BD), dàn âm thanh HiFi và máy tính. Một khi máy chủ DLNA và thiết bị được thiết lập và kết nối đúng cách, thiết bị có thể truy cập phương tiện truyền thông từ ứng dụng iTunes® và thư viện iPhoto®, cũng như các nơi khác trong máy tính.

  QUAN TRỌNG:

  • Máy tính và thiết bị DLNA phải được kết nối tới cùng mạng để quy trình này hoạt động.
  • Nếu bạn đang sử dụng phần mềm tường lửa hoặc bảo mật của bên thứ 3, bạn có thể phải điều chỉnh lại nó để cho phép máy chủ DLNA truy cập vào mạng của bạn.

  Theo các bước được liệt kê dưới đây để thiết lập tính năng DLNA.

  1. Trỏ chuột tới (nhưng không nhấp) vào góc phải dưới hoặc góc phải trên của màn hình, và sau đó nhấp để chọn thanh charm Settings.
   Image

   LƯU Ý: Phím kết hợp Windows Logo + I cũng sẽ đưa bạn tới màn hình Settings.

  2. Trong màn hình Settings, trong góc phải dưới, nhấp Change PC settings.
   Image
  3. Trong màn hình PC Settings, nhấp thanh Devices.
   Image
  4. Trên thanh Devices, nhấp nút + Add a device.
  5. Tại cửa sổ nhắc Searching for devices, nhấp để chọn thiết bị bạn muốn thêm vào mạng DLNA.

  Bây giờ bạn có thể nhìn thấy thiết bị từ trong ứng dụng có khả năng DLNA.