ID bài viết : 00083064 / Sửa lần cuối : 27/06/2014

Xem trực tiếp hình ảnh được hiển thị tạm thời trên màn hình LCD

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Khi máy ảnh được khởi động, Live View Display được thiết lập ưu tiên để tăng tốc thời gian khởi động. Vì vậy, hình ảnh được hiển thị trong giây lát khi khởi động máy ngay cả khi chế độ màn hình chỉ thiết lập chế độ kính ngắm.