ID bài viết : 00082999 / Sửa lần cuối : 27/06/2014

Tốc độ AF có thể được thay đổi trong quá trình quay phim không?

    Không thể thay đổi tốc độ  AF trong quá trình ghi phim vì tốc độ mắt đọc ổ cứng được kiểm soát ở tốc độ tối ưu. Tốc độ AF chỉ có thể được thay đổi khi chụp ảnh.

    LƯU Ý: theo dõi tự động lấy nét trong khi quay phim có thể được điều chỉnh chuyển động của chủ thể bằng cách thay đổi các thiết lập AF Tracking Duration.