ID bài viết : 00082986 / Sửa lần cuối : 27/06/2014

Góc nhìn trong một hình ảnh được ghi khác với nhìn trực tiếp khi sử dụng tính năng Lens Compensation Distortion.

    Một số ống kính có thể gây ra sự biến dạng trên màn hình khi gắn vào máy ảnh và chức năng Lens Compensation Distortion giúp đền bù cho sự biến dạng đó. Góc nhìn có thể thay đổi từ hình ảnh xem trực tiếp sau khi chụp ảnh khi đền bù được thực hiện. Đây là hoạt động bình thường. Để tránh những thay đổi này, hãy tắt chức năng Lens Compensation Distortion.

    LƯU Ý: Nếu thông tin dòng máy cụ thể là cần thiết để tắt chức năng Lens Compensation Distortion, tham khảo các hướng dẫn kèm theo sản phẩm.