ID bài viết : 00055268 / Sửa lần cuối : 22/10/2020

Đèn flash tương thích chỉ nhấp nháy khi pin đầy khi sử dụng Multi Interface Shoe.

    Bảo đảm rằng đèn flash được gắn an toàn. Nếu không, bất kể các thiết lập flash bạn chọn, các thiết lập này sẽ không truyền tới máy ảnh và đèn flash sẽ luôn luôn nhấp nháy khi đầy pin.