ID bài viết : 00083050 / Sửa lần cuối : 22/10/2020

Hình ảnh trên kính ngắm không rõ ràng khi chụp trực tiếp dưới ánh sáng mặt trời.

    Khi chụp dưới ánh sáng mặt trời trực tiếp, hình ảnh trên kính ngắm không rõ ràng. Điều này là do phản xạ bất thường trong kính ngắm do ánh sáng phản xạ từ bề mặt của mí mắt hoặc mắt. Điều này có thể xảy ra nếu bạn không giữ kính ngắm đủ gần mắt của bạn. Tuy nhiên, hiện tượng này là phổ biến hơn, khi đeo kính vì ánh sáng được phản ánh qua kính ngắm từ khoảng cách giữa miếng bọc kính ngắm và mí mắt.

    Cố gắng che phần trên của kính ngắm với bàn tay của bạn để tránh vấn đề này.