ID bài viết : 00065274 / Sửa lần cuối : 29/03/2019

Mục đích và chức năng của chế độ Depth Map Assist Continuous AF (AF-D) là gì?

Mục đích và chức năng của chế độ Depth Map Assist Continuous AF (AF-D).

    AF-D cho phép máy ảnh lấy nét chủ thể trên một khu vực rộng lớn hơn. Ngoài 19 khu vực AF sử dụng chế độ Continuous AF (AF-C), AF-D cũng sử dụng hỗ trợ các khu vực bổ sung để giúp tự động lấy nét.

    Image

    LƯU Ý: AF-D chỉ tương thích với ống kính dành riêng. Chúng tôi khuyến nghị bạn chụp ảnh với AF-D nếu bạn có một ống kính tương thích.